ZWROT TOWARU

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z takiej możliwości, wystarczy, że w ciągu tego czasu prześlesz na adres: [email protected] wypełniony i podpisany formularz (wzór poniżej) oraz w ciągu kolejnych 14 dni odeślesz zamówiony towar wraz z formularzem.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

Ważne:

na poinformowanie nas o  zwrocie masz 14 dni od momentu otrzymania towaru

wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres: [email protected]

towar wraz z wypełniony formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres e-mail [email protected]

REKLAMACJA TOWARU

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym (art. 556–576) jako sprzedający odpowiadamy za wady prawne lub fizyczne (niezgodność towaru z umową) sprzedanych rzeczy na zasadzie rękojmi w ciągu 2 lat od wydania rzeczy konsumentowi.

Zgłoszenia z tego tytułu można dokonać najlepiej poprzez wypełnienie i podpisanie formularza reklamacji towaru znajdującego się poniżej i przesłania go na adres: [email protected]

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU – WZÓR DO POBRANIA

Ważne:

Towar wraz z wypełniony formularzem oraz z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura, mail) prosimy odesłać na adres e-mail [email protected],reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni

Poniformujemy Cię e-mailem lub telefonicznie o sposobie jej rozwiązania

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, wymienimy wadliwy produkt na wolny od wad, usuniemy wadę lub zwrócimy równowartość na konto

Dostarczenie towaru z zaakceptowanej reklamacji odbywa się na koszt sprzedawcy

Zwrot środków na konto trwa do 14 dni roboczych.